Hogyan segít a kormány a kistelepüléseknek?

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
264 194-196 2017.12.04. 2:15  193-202

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Tilki Attila, a Fidesz képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a belügyminiszter úrhoz: „Hogyan segít a kormány a kistelepüléseknek?” címmel. A miniszter úr halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra Pogácsás Tibor államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem, elfogadja‑e a válaszadó személyét.

DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Igen, köszönöm szépen, elfogadom.

ELNÖK: Jelzi képviselő úr, hogy igen. Akkor Tilki Attila képviselő urat illeti a szó.

DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Felső-Szabolcs, Bereg és Szatmár 88 településének országgyűlési képviselőjeként ismerem a kistelepülések mindennapi gondjait, ezért tartom jó kezdeményezésnek azt, hogy a Fidesz-kormány immár ötödik éve téli tüzelőanyag-vásárláshoz nyújt támogatást, melyet ebben az évben közel négymilliárd forinttal támogatott a Belügyminisztérium. Ennek keretében az ötezer lélekszám alatti önkormányzatok közül 2255 település részesült támogatásban, így a polgármesterek tűzifa- vagy szénvásárlásra költhetik el a forrást a kistelepülések lakosai közül a rászorultak megsegítésére.

Egy másik támogatás a kötelező feladatok ellátásának fejlesztéséhez nyújt támogatást, melyet szintén a Belügyminisztérium támogatott. 1701 településen 1,9 milliárd forint értékben pályázhattak a kétezer lélekszám alatti települések.

(14.50)

Az önkormányzatok többek között járdaépítésre vagy csapadékvíz-elvezetésre, köztemető-felújításra, valamint önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére pályázhattak. A térségemben nagyon sok település ezzel a támogatással tudta kicserélni például az elhasználódott temetői halotthűtőjét. Öröm a sok-sok kistelepülés számára ‑ melyek adottságaik miatt kevesebb adóbevételhez jutnak, így nehezebb a fejlesztéseik megvalósítása ‑, hogy a kormány ezzel a forrással az elmaradt, rég várt fejlesztések megvalósítására ad lehetőséget.

Tisztelt Államtitkár Úr! Folytatódni fog‑e ez a kistelepülések számára nagyon fontos pályázat a következő évben? Segítünk‑e továbbra is az aprófalvaknak és a kistelepüléseknek? (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
264 198 2017.12.04. 2:06  193-202

POGÁCSÁS TIBOR belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Ma az ország különböző tájegységein különböző területeken lévő települések, különböző önkormányzatok között jelentős eltérés van gazdasági erőt tekintve, és jelentősek az eltérések az adottságokat tekintve is: vannak szerencsésebb területek, amelyek az élénkülő gazdaság következtében jelentős saját forráshoz jutnak, és vannak olyan területek, ahol ez még várat magára. De bízhatunk abban, hogy a kormány gazdaságpolitikájának következtében az ország egész területén érezhető lesz a gazdasági fellendülésnek minden jótékony hatása.

Azok a települések, amelyek kevés önerővel, kicsi bevétellel rendelkeznek, hátrányban vannak az európai uniós társfinanszírozott pályázatokon való induláskor is, hiszen önerő szükséges, hiszen előzetesen tervezés szükséges, és egyébként is, sok kistelepülésnél a pályázati cél nem olyan volumenű, hogy azt európai uniós társfinanszírozott pályázatból lenne érdemes megvalósítani. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a kormány gazdaságpolitikájának eredményeképpen eljutottunk oda, hogy mind több belső forrás, mind több, a magyar kormány által meghirdetett forrás áll rendelkezésre fejlesztésekre, illetve olyan önkormányzati feladatokat ellátó épületek, létesítmények megújítására, amelyek máshonnan ehhez a forráshoz nem juthatnának hozzá.

Hasonló program a tűzifaprogram is, amely sokak számára rosszul rakódik össze. Ugye, a tűzifasegítséget az önkormányzatok számára nyújtja a kormányzat, pénzt nyújt a kormányzat azért, hogy a rászoruló, krízishelyzetben lévő embereknek megoldást nyújthasson a legnehezebb hónapokban.

De összességében az önkormányzati finanszírozás is lehetőséget teremt arra, hogy a működést meg tudják oldani a kistelepülések, és a működés­kiegé­szí­tés­hez továbbra is nyújtani fogunk támogatást belföldi források tükrében is. Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
264 200 2017.12.04. 1:05  193-202

DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm a válaszát, államtitkár úr. Tényleg még egyszer szeretném megköszönni a kistelepülések nevében, különösen a kötelező feladatellátásra vonatkozó pályázati támogatási lehetőséget. A térségemben 88 településből 78 pályázott és nyert, és tényleg nagyon sokan olyan fejlesztést tudtak megvalósítani, ami nélkülözhetetlen az önkormányzati munkához, illetve ami fejlesztés a korábbi pályázati lehetőségek híján elmaradt.

Mi tesszük a dolgunkat. Ismerjük a településeket, nem vagdalkozunk, és nem úgy beszélünk a szegényebb, nehezebb helyzetben lévő településekről, mint az előbb felszólaló LMP-s képviselő úr. És mi még bizony visszaemlékszünk azokra az időkre, amikor a szocialisták 2002 és ’10 között sorban sorvasztották el a kistelepüléseket, postákat zártak be, vasútvonalakat szüntettek meg.

Még egyszer köszönöm szépen a támogatást, és nagyon örülök annak, hogy ez a pályázati lehetőség folytatódni fog a következő évben is. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
264 202 2017.12.04. 1:08  193-202

POGÁCSÁS TIBOR belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Ezeknek a pályázatoknak, a belföldi forrású pályázatoknak a népszerűsége teljesen nyilvánvaló. És valószínűleg ez a népszerűség két fő dologból tevődik össze. Egyrészről olyan dolgokra, olyan feladatokra pályázhatnak az önkormányzatok, amelyek napi, égető feladatok, amelyek közvetlenül érzékelhetők az ott élő polgárok számára, és közvetlenül javítják az ott élők életminőségét. A másik pedig: nem elfelejtendő, hogy ezek a pályázatok egyszerű pályázatok, nem igazán igényelnek külön közreműködőt, nem igényelnek nagy szakmai tudást ahhoz, hogy ezek megpályázhatók legyenek, az önkormányzatok hivatalában dolgozó szakemberek az internetes felületek megnyitásával és azok kitöltésével jelentős forrásokhoz segíthetik így az önkormányzatokat.

Tehát az előny kettős: egyrészről olyan forrásokra lehet így pályázni, amelyeket az európai uniós társfinanszírozott programok nem segítenek, másrészről pedig könnyen megpályázhatók és könnyen elszámolhatók ezek a pályázatok. Kérem, hogy továbbra is pályázzanak rá. Köszönöm szépen, elnök úr. (Szórványos taps a kormánypártok soraiból.)

2018-01-07T16:23:16+01:00