Loading...
Parlamenti munka 2018-03-06T15:18:08+00:00

Parlamenti munkám

Legfontosabb képviselői feladatomnak az ország egyik leghátrányosabb térségében élő emberek képviseletét és életük elviselhetőbbé tételét tartom. Minden lehetséges módon támogatom azt, hogy ezen a vidéken élők is kapjanak lehetőséget arra, hogy dolgozzanak, tanuljanak, vállalkozzanak. Fontos, hogy fiataljainknak legyen perspektívája a szabolcs-szatmár-beregi térségben, itthon.

Képviselői mandátum

2006. április

Először indultam országgyűlési választásokon, a Fidesz–KDNP közös megyei listájának tizenegyedik helyén, s a megye 10. számú egyéni választókerületében. Az első fordulóban 46 százalékos támogatottsággal öt jelölttársamat megelőzve a második fordulóban elért 51,6 százalékos eredményével egyéni parlamenti képviselői mandátumot szereztem. Az ellenzéki Fidesz-frakció önkormányzati és jogi kabinetjének munkájában vettem részt. Szatmár-Bereg képviselőjeként gyakran interpelláltam, vagy intéztem kérdést kormányzati tisztségviselőkhöz. Egyebek mellett szót emeltem a vasúti szárnyvonalak önkormányzati kezelésbe adása ellen, a kisposták lehetetlen feltételekkel való vállalkozásba adását és a falugazdász-hálózat ellehetetlenítését is.

2010. április

Az országgyűlési választásokon országosan is az egyik legnagyobb győzelmet sikerült elérnem az itt élők jelentős többségének támogatásával, mivel már az első forduló során megszereztem a voksok 64,8 százalékát. A kormánypárti Fidesz-frakció tagjaként négy év alatt közel húszszor szólaltam fel, majd minden esetben a két perces észrevételek lehetőségével élve.

2014. április

Az országgyűlési választás az egyéni képviselői helyek csökkenésével végrehajtott választókerületi összevonások és határmódosítások után a vásárosnaményi (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4. sz.) kerületben indultam. Ami ma 88 településből álló vállasztókerület. A voksok 52,9 százalékát sikerült megszereznem. Az akkori megbizatásom még nem ért véget és törekszem arra, hogy  a továbbiakban is folytathassam megkezdett munkám az térségben élő emberekért.

 Tisztségeim

2010 -től Külügyi Bizottság tagjaként dolgozom. 2014. május 6-ai átalakulástól a Költségvetési Bizottság egyik kormánypárti alelnöke lettem.

Európa Tanács képviselőtagság

Ebben a ciklusban több munkát vállaltam nemzetközi szervezetekben. Az Európa Tanács PKGY-ben helyettes tagként, valamint a testület kulturális bizottságában is dolgozom. Az öt magyar főből álló KEK Parlamenti Delegációban, valamint két bizottságában (politikai és belügyi) viszont már „rendes” tagként. Az interparlamentáris kapcsolatépítésnek is aktív résztvevője vagyok; egy (macedon) kétoldalú képviselői csoportban az elnöki, további háromban (azerbajdzsáni, délkelet-európai, török) alelnöki tisztet töltök be, míg hat, többnyire balkáni országokkal foglalkozó csoportban egyszerű tagként dolgozom.

Európa Tanács

Interpellációk, felszólalások

Felszólalásaimban is igyekszem a választókerületemben élők érdekeit képviselni. Nem csupán mandátumommal teszem hozzá a magamét a magyar emberek érdekeihez, hanem a térségi problémákra is felhívom a figyelmet. Fontos számomra, hogy a vidéki emberek gondjai is megoldásra találjanak, hiszen nem egyformák a feltételek az ország minden részén. Kelet-Magyarország mindig is hátrányosabb helyzetben volt, mint például a Dunántúl, vagy a főváros térsége. Minden eszközzel támogatom a választókerületemben élő emberek életminőségének fentarthatóságát és fejlődését.

Magyarország sorsa, fejlődése a magyar emberek kezében van. A parlamentnek pedig az a feladata, hogy a közös akaratot figyelembe véve hozzon olyan intézkedéseket, amely előre viszi az országot egy biztonságos és élhető jövő felé.

Interpellációk, felszólalások

A devizahitel-károsultakról szóló politikai vitanap

2017 november 6, hétfő|0 Comments

Baltic Council

2017 június 25, vasárnap|0 Comments

A nyugdíjrendszerről szóló politikai vitanap

2017 június 6, kedd|0 Comments

Soros György Albániát is fel akarja forgatni

2017 május 29, hétfő|0 Comments

Mit köszönhet Soros Györgynek Macedónia?

2017 április 18, kedd|0 Comments

Árokháty Bélára emlékeztünk Gyürén!

2017 április 10, hétfő|0 Comments

A Rákóczi szabadságharc utolsó országgyűlése Salánkon

2017 március 27, hétfő|0 Comments

Parlamenti menetrend

Szeresd a hazát! Boldog leszesz, ha a férjfikor napjaiban e szavakat úgy fogod érthetni, úgy fogod érezhetni, mint kell. Hazaszeretet egyike a kebel tiszteletre legméltóbb szenvedelmeinek; de sok kívántatik, míg annak tiszta birtokába juthatunk.

Kölcsey Ferenc

Emberi tudomány legfőbb célja maga az ember. Ez a pont, mely körül minden vizsgálataink, törekedéseink kisebb-nagyobb körben forognak.

Kölcsey Ferenc

Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, mondhatnám, nem tehet sokat: egyesített erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges. Mit ér egy csepp víz? De milliomonként egyesült cseppek megdöbbentő erőt fejtenek ki.

Kölcsey Ferenc