Soros György Albániát is fel akarja forgatni

 Tisztelt Országgyűlés! Tilki Attila, a Fidesz kép­vi­selője, interpellációt nyújtott be a külgazdasági és kü­lügyminiszterhez: „Soros György Albániát is fel akarja forgatni”címmel. Öné a szó, képviselő úr.

DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Albánia a jobboldali konzervatív Demokrata Párt 2005 és ’13 közötti kormányzása alatt jelentős eredményeket ért el a kábítószer-termesztés és -kereskedelem elleni küz­delemben. 2013-ban azonban olyan dolog tör­tént, ami minden ország történelmében kataszt­ró­fá­nak számít: visszatértek a hatalomba a szocialisták. Eleinte még csak a marihuána fogyasztásának le­ga­li­zá­lását akarták, de mára odajutottak, hogy or­szág­szerte mintegy tízezer kábítószer-ültetvény működik, amelyeket magánhadseregek őriznek, és amelyeket a rendőrség egyáltalán nem háborgat. Úgy tűnik, a szo­cialisták hatalomra kerülése óta a kábítószer-termesztés a baloldal legfőbb politikájává lépett elő. (Zaj, derültség, közbeszólások az MSZP soraiból.)

27 évvel a kommunizmus bukása után az albán politikát továbbra is a sztálini mintájú diktatúra alatt megerősödött klánok tartják irányításuk alatt. A szo­cia­lista párt nem sokban különbözik szellemi elő­dei­től, hiszen néhány hónapja például olyasvalakit akartak belügyminiszterré kinevezni, aki a mintegy száz­ezer embert bebörtönző és 5500 embert tár­gya­lás nélkül meggyilkoló kommunista diktatúra alatt államügyész volt, és akinek a testvérét mellesleg nemzetközi kábítószer-kereskedelemmel gyanú­sít­ják. A szocialisták az egész országra mint egy ha­tal­mas kábítószer-ültetvényre tekintenek, aminek egyetlen célja, hogy számukra minél több hasznot termeljenek.

A szocialista miniszterelnök mindezt csak azért teheti meg, mert befolyásos barátai körében tudhatja Soros Györgyöt. Részt vett a milliárdos spekuláns legutóbbi ‑ szám szerint harmadik ‑ esküvőjén, ak­tu­á­lis, negyedik felesége pedig nem más, mint a Nyílt Társadalom Alapítvány albániai irodájának volt vezetője. A Soros-klánhoz való tartozás persze vé­del­met nyújt a számára: az Európai Parlament Albá­niá­ról szóló, néhány nappal ezelőtt elfogadott határo­za­ta 203 pontból áll, de egy árva szó sincs benne a ká­bítószer-termesztésről. Az új szocialista elit je­len­tős mértékben Soros György Nyílt Társadalom Ala­pít­ványának köszönheti uralmát: nemzetközi ösztön­díjakat kaptak, majd hazatérve úgynevezett civil szer­vezetekkel próbálják befolyásolni az albán politi­kát.

Tisztelt Államtitkár Úr! Milyen hatással van az albán nép életére a Soros-hálózat? (Taps a kor­mány­pártok soraiban. ‑ Derültség és közbe­kiál­tá­sok az ellenzéki padsorokban. ‑ Az elnök csenget.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
228 92 2017.05.29. 2:45  91-96

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kedves Képviselőtársaim! Az államtitkári válasz következik, és megkérem, szíveskedjenek megfelelő hangnemben végighallgatni. (Közbeszólás az MSZP so­rai­ból: Próbáljuk röhögés nélkül, csak nehéz.) Tisz­telt Országgyűlés! Az interpellációra Szabó László államtitkár úr válaszol. Öné a szó, államtitkár úr.

DR. SZABÓ LÁSZLÓ külgazdasági és külügy­mi­nisz­tériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Köszö­nöm szépen a szót. Tisztelt Képviselő Úr! Albániával kapcsolatban mindenekelőtt azt a jó hírt szeretném közölni önnel, hogy a több hónapja tartó belpolitikai feszültséget a kormánypárti szocialisták és az ellen­zéki demokraták között 2017. május 18-án megkötött megállapodással sikerült feloldani, ideiglenesen legalábbis.

Az ellenzéki Demokrata Párt elérte a parlamenti választások időpontjának elhalasztását és több kormányzati és a választások szempontjából kulcsfontosságú pozíció átadását az ellenzék részére.

(15.40)

Mindkét fél megelégedését váltotta ki a megállapodás, és bízunk abban, hogy ez a megállapodás és ennek a végrehajtása rendben fog haladni a továbbiakban is, bár még csak tíz nap állt rendelkezésre ennek a végrehajtására. Ez a megállapodás rendelkezik többek között ‑ a pártfinanszírozás átláthatóságát biztosítandó ‑ a választási kódex és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról is. Ennek végrehajtására az albán parlament szintén megtette a szükséges lépéseket. Albánia 2014. június óta európai uniós tagjelölt ország, amely a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről szóló mielőbbi uniós döntés érdekében arra törekszik, hogy az EU által öt kulcsterületen elvárt további előrehaladást mutasson fel. Az öt terület magában foglalja a közigazgatás, az igazságügyi reform, a korrupció és szervezett bűnözés elleni küzdelem, valamint egyes emberi jogi kérdések témaköreit is.

Biztosíthatom önt, hogy a magyar diplomácia más uniós tagállamok mellett minden érdemi fórumon felhívja a figyelmet az öt integrációs kulcsterületben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítésének fontosságára, és kiemelten figyelmet fordítunk az albániai kábítószer-termelés és kábítószer-kereskedelem kérdéskörére, annak összefonódására albán politikai körökkel, és bízunk abban, hogy az Európai Unió is odafigyel ezekre a folyamatokra.

Legutóbb 2017. május 19-én tettünk azon a tanácsi formációs ülésen megjegyzést ezzel kapcsolatban, ahol Albánia külön téma volt. Azt, hogy a Soros által finanszírozott civil szervezetek hogyan próbálják befolyásolni a politikai viszonyokat a Nyugat-Balkánon, ezt nem csupán a magyar kormány és több európai ország figyeli, az amerikai képviselőház is egy küldöttséget küldött két hete a Nyugat-Balkánra, többek között Albániába is, ahol pontosan ezt vizsgálják, hogy amerikai adófizetők pénzéből hogyan befolyásolják ilyen szervezetek ‑ az USA például vagy akár amerikai nagykövetségek ‑, milyen módon próbálnak politikai nyomást gyakorolni egyes nyugat-balkáni országokra.

Ezt az amerikai szavazók és választópolgárok sem szeretik, és bízunk abban, hogy eredményes lesz majd ez a látogatás. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

ELNÖK: Megköszönöm államtitkár úr válaszát. Kérdezem a képviselő urat, elfogadja-e az államtitkári választ.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
228 96 2017.05.29. 1:06  91-96

DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Lehet a szocialista padsorokból viccelődni, hogy kerül ide Albánia a plenáris ülésre (Kunhalmi Ágnes: Csak az albánok miatt!), de a hétvégi miniszterelnök-jelöltjük, Botka kerítéslebontó, vagy ha úgy tetszik, kerítésszaggató nyilatkozata alapján el lehet gondolni, hogy milyen valós veszélyt rejt, ha Macedóniában is a szocialisták és Albániában is a szocialisták kerülnek hatalomra úgy, hogy a Soros-féle civil szervezetekkel finanszírozzák, és elősegítik a migránsok tömeges bevonulását Magyarország felé. (Kunhalmi Ágnes: Ezért szavazott le benneteket a Néppárt?) És ezzel (Az elnök csenget.) nem egyedül vagyunk, egy ír szenátor szavait idézem, aki az Európa Tanácsban a következőket mondta ‑ Rónán Mullennek hívják: Soros György alapítványait megvizsgálva arra a következtetésre lehet jutni, hogy emberek tömegeit kívánja manipulálni azzal, hogy saját embereit rakja pozícióba, és speciális privilégiumokat biztosít az elit számára.

Az írek is velünk vannak, nemcsak az amerikaiak. Köszönöm szépen, elfogadom a választ. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Kapcsoldó videó: Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnöke csütörtökön az albán fővárosban felszólalt a Fidesz testvérpártja, a Demokrata Párt (DP) tüntetésén.

2018-01-10T03:47:03+01:00