Parlamenti felszólalás 2018. június 28

Egy olyan térségnek vagyok az országgyűlési képviselője, amely a legtávolabb található Budapesttől, 88 kistelepülés van a választókörzetemben, és a 88-ból mindössze négy pici város.

A felszólalás szövege:

DR. TILKI ATTILA (Fidesz):

Köszönöm szépen a szót, elnök úr.

Tisztelt Képviselőtársaim!

Egy olyan térségnek vagyok az országgyűlési képviselője, amely a legtávolabb található Budapesttől, 88 kistelepülés van a választókörzetemben, és a 88-ból mindössze négy pici város. Nagyon örülök annak, hogy olyan kormánya van az országnak, amely a „Modern falvak” program alapkoncepcióját elkészíti. A 2018. év végéig egy társadalmi párbeszédet követően el fog készülni ez a koncepció, és 2019-től elkezdjük majd végrehajtani a vidék legnagyobb fejlesztési programját. Ez kiemelten fontos a falvak, a kisvárosok tudatos stratégiai fejlesztése érdekében.Az a célunk, hogy a magyar falvakban is emelkedjen a foglalkoztatás, javuljon a közlekedés, valamint emelkedjen az oktatási, egészségügyi, kulturális és szabadidős sportlehetőségek színvonala, élhetőbbek és vonzóbbak legyenek a magyar falvaink, és javuljon a népességmegtartó erejük, szélesedjenek a fiatalok és a gyermeket vállalók lehetőségei. Persze lehet erre azt mondani, hogy ez ’19, és közben a 2019-es költségvetés kapcsán az ellenzéket hallgatva már az előző jobbikos felszólaló úr nagyon gyorsan elhagyta a termet, neki szeretném üzenni, hogy Miskolcon is elindult a „Modern városok” program.

A megyei jogú városokban 3500 milliárdos fejlesztést indított el a kormány, 200 helyi projekt háromnegyede már tervezési, kivitelezési szakban van. Tehát mielőtt módosító indítványokat adna be  bár megteheti, hiszen az ellenzéknek ez a dolga -, arra hívnám fel a szóvivő úr figyelmét, hogy először tájékozódjon.

Sokat mondjuk mi, akik itt vagyunk ezen az oldalon, hogy az ellenzéknek egy nagyon nagy hiányossága az, hogy nincs önkormányzati múltja. Önök között most már van települési polgármester, de higgyék el, hogy mi, akik a patkónak ezen az oldalán ülünk, akár lent, az államtitkárok között is, akár itt fent, a felszólalók között is, többen vagyunk, voltunk települési vezetők, tehát pontosan és hitelesen tudjuk és ismerjük, hogy az embereknek milyen gondjai, milyen problémái vannak.

(17.40)

Tényleg visszaemlékszem én is arra, amit Pócs képviselő úr mondott, ahogy a most már nem tudom, hogy hol lévő volt jobbikos képviselő álláshalmozó politikusbűnözőnek nevezett bennünket, hiszen egyszerre voltunk polgármesterek és egyszerre voltunk parlamenti képviselők, és meghirdette nagy dérrel-dúrral a politikusbűnözők elleni harcot, aztán tényleg érdekes volt olvasni Novák Előd kommentárját, amikor arról ír (Dr. Varga-Damm Andrea: Ez a hiteles ember?), hogy pártalapítványok micsoda pluszforrásokat fizetnek ki az egyébként végtelenül tisztességes jobbikos képviselőknek. Tehát először az ember mindig nézzen a tükörbe, és utána kezdjen el kritizálni.

A választásoknak már vége, tisztelt Jakab úr, bár nincs bent. 2018. április 18-án vége lett, tehát úgy gondolom, hogy felesleges neki állandóan a hülyeségeket szajkózni. Ő miskolci lakos, én pedig az ország legkeletibb részén lakó ember vagyok, és pontosan ismerem azt, hogy hogyan élnek az emberek nehezen. De higgyék el, hogy a mi vidékünkön, és gondolom, Miskolcon is, ugyanúgy jelentkezett a minimálbéremelés és a garantált bérminimum emelése, ami azért komoly terhet is rótt a települési önkormányzatokra, és nagyon örülök annak, hogy az önkormányzati fejezetben az ennek a kiegészítésére szolgáló plusztámogatást a 2019-es költségvetési törvényjavaslat is tartalmazza.

Számunkra nagyon fontosak az önkormányzatok, mivel 88 település van a térségemben, magam önkormányzati vezető voltam, ezért engedjék meg, hogy egy kicsit bővebben az önkormányzati költségvetési részről hadd beszéljek. Mi még visszaemlékszünk arra az időre települési vezetőként, hogy mekkora segítséget jelentett nekünk a Fidesz konszolidációja, ahol a magyarországi falvak és a magyarországi városok a korábban maguk előtt görgetett hitelekhez kaptak állami segítséget, és egyfajta tiszta lappal tudtak indulni azok a kistelepülések is, akik korábban ezt nem hitték el, hogy valamikor is ezeket az adósságokat rendezni tudják. Nagyon fontos az is az átláthatóság érdekében, hogy 2013-ban a feladatalapú támogatási rendszert alakítottuk ki, és a 2019-es költségvetésben is a feladatalapú támogatás elvei jelennek meg.

Az önkormányzatok finanszírozásában a korábbi évekhez hasonlóan is érvényesülnek az általános alapelvek. Ez egy önkormányzat vonatkozásában a családok támogatása, a foglalkoztatás tovább növelése, valamint a szülők munkába állásának segítése. És nagyon fontos a gyermekétkeztetés is, hiszen kaptunk hideget-meleget az előző ciklusban, de higgyék el, hogy akár egy kis faluban, akár egy kisebb városban éppen a Fidesz segítségének köszönhetően nincs most már olyan gyerek iskolaidőszakban, aki éhezik. Tehát ez egy nagyon fontos támogatási forma volt. Valamint ebből a költségvetésből kiderül és a korábbi TOP-os pályázati kiírásokból is, hogy számunkra nagyon fontos, éppen azért, hogy a szülők minél hamarabb munkába tudjanak állni, hogy a kisgyermekellátó rendszert folyamatosan fejlesztjük. Egy bölcsődeépítési program indult el, és vélhetően nagyon sok település fog élni a pályázati lehetőségekkel. Míg korábban, ha visszaemlékszünk rá, egy bölcsőde maximum csak egy járási központban volt elképzelhető.

A helyi önkormányzatok 2019-ben hitelforrások nélkül várhatóan 2754 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, amelyhez a központi költségvetés a IX. fejezetben, a helyi önkormányzatokról szóló támogatási fejezetben 737,3 milliárd forint támogatást fog adni és biztosítani.

A másik nagyon fontos terület egy település, egy kis falu, egy kisváros életében a köznevelés, és nagyon örülünk annak, hogy a feladatfinanszírozásból adódóan úgy érzik a települési vezetők, az óvodát működtető kistelepülési polgármesterek is, hogy állami segítséggel nyugodtan tudják működtetni a még náluk lévő intézményeket, hiszen közülünk sokan visszaemlékszünk arra, amikor a szocialista éra alatt azon kellett egy települési vezetőnek gondolkodnia, hogy egyáltalán a béreket az óvodában vagy az iskolában milyen úton-módon fogja fizetéskor előteremteni.

Az óvodaműködtetés költségeinek ellentételezésére szolgáló támogatás fajlagos összege jelentősen, 81 700 forintról 97 400 forintra növekedett, természetesen ez az ellátotti létszámmal kapcsolatos. Új finanszírozási elemként jelenik meg a költségvetési törvényjavaslatban a nemzetiségipótlék-támogatás, ami a nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz járul hozzá.

Beszéljünk a szociális ágazatról is, hiszen mondtam, az egyik leghátrányosabb helyzetben lévő térség országgyűlési képviselője vagyok. Nagyon fontos, hogy a kormány a települési önkormányzatok szociális feladatainak ellátására milyen összegű támogatást fog biztosítani. 2019-ben a költségvetésitörvény-javaslat 34,79 milliárd forintot fog biztosítani az alacsony jövedelemtermelő képességű települések olyan szociális jellegű kiadásaihoz, amelyek finanszírozása máshonnan nem megoldható.

A legfontosabb változás, hogy az önkormányzat által ténylegesen a segélyezési feladatokra fordított kiadások figyelembevételével a támogatás felső korlátossá válik. A támogatás elsősorban a települési támogatások kifizetéséhez biztosít fedezetet, de segítséget nyújt a szociális gyermekjóléti alapszolgáltatások ellátásához, valamint a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosításához is.

Az önkormányzatok számára nagyon fontosak a kiegészítő támogatások is. Van a Belügyminisztériumnál szokásosan az önkormányzatok rendelkezésére álló támogatási igény. Ez a 2019-es költségvetésitörvény-javaslatban 5 milliárd forintot jelent. Háromféle konstrukciót tudnak ezekből a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázati pénzekből a települések megvalósítani. Fordíthatják kötelező önkormányzati intézmények fejlesztésére, utánpótlássport, infrastruktúra fejlesztésére, valamint belterületi útfelújításra. Nagyon sokan élnek ezzel a támogatási lehetőséggel az én választókerületemben. S természetesen ne feledkezzünk el az önkormányzatok rendkívüli támogatásáról sem, hiszen elég gyakran előfordul, hogy valamilyen vis maior helyzet következtében, egy hirtelen jött jégeső által önkormányzati ingatlanokban okozott kár esetén például  volt ilyen a választókerületemben -, tehát előfordul az, hogy vis maior igényt is bejelent egy önkormányzat. Örülök, hogy ebben a költségvetésben találunk erre fedezetet.

Nagyon fontos, hogy határ menti térség országgyűlési képviselőjeként és a külügyben egy picit jártas képviselőként is beszéljek a gazdaságfejlesztési programokról. Annak idején először a Vajdaságban, majd Kárpátalján indult el ez a program, majd Muravidék, Horvátország és a Felvidék után Erdély is vélhetően kapni fog majd ebből a gazdaságfejlesztési támogatásból. Határ mellett élő képviselőként pontosan tudom, hogy ez mit jelent, hiszen nekünk is fontos az, hogy a szomszédban, a határ másik oldalán a gazdálkodó ott élő magyar emberek milyen támogatási forráshoz jutnak, hiszen ez az ottani magyar közösségeket erősíti meg.

De itt beszélhetnénk a közfoglalkoztatásról, hiszen a térségemben a közfoglalkoztatásban még mindig jelentős fővel veszünk részt településekre lebontva. Örülök annak, hogy 180 milliárd forintot tervezünk a 2019-es költségvetésben a közmunkaprogramokra.

Végül engedjék meg, éppen az Európa Tanács soros üléséről érkeztem Strasbourgból, és azért mi ott, akik ebben a rendszerben is képviseljük a magyar emberek, a magyar választópolgáraink érdekeit, nem kell bagatellizálni, képviselő úr.

(17.50)

Tehát lehet itt komolytalan plakátokról beszélni, de hogyha ön ott lenne  vannak önnek kollégái, akik ott vannak -, akkor pontosan látná, hogy mit akar az Európai Unió Magyarországgal szemben. És ha már költségvetésről beszélünk, akkor beszéljünk arról is, hogy bizonyos forráselvonásokat tervez Brüsszel, és természetesen Soros György javaslatára. (Bana Tibor: Korrupció miatt! Korrupt a kormány!) De hogyha nekem nem hisz, nem hisznek a képviselőtársaim, akkor felhívom az önök figyelmét, hogy érdemes megnézni manapság  önök fiatalabbak  a technika segítségével a parlamenti üléseket, az Európa Tanácsban is utólag meg lehet nézni. Felhívom az önök figyelmét az ott helyet foglaló két angol úriemberre: az egyik egy báró, a másik egy lord, az egyik szocialista egyébként, a másik a konzervatív frakciónak a tagja, aki pontosan elmondta, hogy mit kell tudni Soros Györgyről. Az angolok pontosan tudják azt, hogyan döntötte be a fontot annak idején.

Tehát lehet ezt itt kormánypropagandának nevezni, lehet ezt itt pénzelherdálásnak nevezni, higgye el, hogy az olyan térségben élő emberek, mint az én térségem, olyan térség egyéni megválasztott képviselője, ami sajnos önöknek csak egy sikerült ebből a választókörzetből  hála istennek -, mi pontosan tudjuk azt, hogy az emberek mit akarnak tőlünk. Az emberek azt akarják, hogy védjük meg őket itt, Magyarországon, és ne engedjünk azoknak a törekvéseknek, amelyek felpuhítják, fellazítják.

És ha már költségvetésről beszélünk, az emberek ezt egész egyszerűen lefordítják: azért akarják, hogy megállítsuk Soros törekvését Magyarországon, mert pontosan látják, hogy akár a TOP-os fejlesztési forrásokból megpályázott pályázatok megvalósítására, akár a családtámogatásra nem biztos, hogy annyi pénz, sőt egyesek úgy is megfogalmazzák, hogy talán semmi lehetőség nem áll készen.

Tehát én javaslom, tisztelt Jakab úr  az első stílusa, az első felszólalása egyébként sikeresen hiteltelenné tette önt -, hogy egy kicsit mélyedjen el ne csak a miskolci, ön által vélt valóságban, hanem kísérelje meg járni az országot. És ha járná az országot akár a volt jobbikosok között, akkor megtudná azt, hogy például tegnapelőtt Tuzsér jobbikos polgármestere bejelentette, hogy elege volt, a megyei közgyűlés jobbikos frakciójából ma lépett ki, mert azt mondta, hogy komolytalan az a párt, amely mást beszél és mást csinál. (Dr. Varga-Damm Andrea: Mint a Fidesz!) Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.  Bana Tibor: Köszönjük, ez zseniális volt!)

Parlamenti felszólalás 2018. június 28.

Parlament

  • “Hadd menjek, Istenem, mindig feléd,

“Hadd menjek, Istenem, mindig feléd,

“Hadd menjek, Istenem, mindig feléd, Fájdalmak útjain mindig feléd! Ó, sok keresztje van, de ez az én utam, Mert hozzád visz, Uram, mindig feléd”

  • Ülésezik a Bevándorlásellenes Kabinet, amelynek mai ülésére meghívtuk Pásztor István…

Ülésezik a Bevándorlásellenes Kabinet

Ülésezik a Bevándorlásellenes Kabinet, amelynek mai ülésére meghívtuk Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, Kontrát Károlyt, a BM, Menczer Tamást, a KKM államtitkárát, Fejsztámer Róbertet, Magyarkanizsa polgármesterét, valamint Lackó Róbert migránsügyi koordinátort, hogy számoljanak... Továbbiak

  • „“Az ember nem tud mindent szavakkal, de mindent tud a szívével.” ( Márai Sándor)” megtekintése

Parlamenti felszólalás 2019. november 18

Mifelénk úgy mondják az ellenzék viselkedésére - aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók!Lejátszhatod a videót

Parlamenti felszólalás 2018. június 28-kétperces felszólalás

Lehet durrogtatni frázisokat a földről meg minden hülyeségről, de az embereknek az számít, hogy valaki hiteles vagy nem hiteles. És ha demagóg lózungokat mondogatunk, attól még nem veszik

Parlamenti felszólalás 2018. október 17

A 2017. évi központi költségvetés végrehajtása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a hiány és az államadósság törvényi előírásokkal összhangban alakult. A felszólalás szövege: DR. TILKI ATTILA (Fidesz):

Parlamenti felszólalás 2018. június 28

Egy olyan térségnek vagyok az országgyűlési képviselője, amely a legtávolabb található Budapesttől, 88 kistelepülés van a választókörzetemben, és a 88-ból mindössze négy pici város. A felszólalás szövege: DR.

2018-10-23T19:31:22+01:00